PERSONUPPGIFTSPOLICY

Senast ändrad: 25 maj 2018

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och kommer då ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation, är en ny lag som gäller i alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas. GDPR innebär att det ställs högre krav på företag gällande integritetsskydd och att kundens rättigheter blir tydligare.

Nettofinans värnar om kundernas personliga integritet och vill att alla ska känna sig trygga med vår hantering av personuppgifter.

Här nedan följer en beskrivning av hur vi jobbar med personuppgifter samt vilka rättigheter du som kund har.

 • Vilka personuppgifter som vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder personuppgifterna och hur länge de lagras.
 • Vilka personuppgifter som du kan begära att vi tar bort och hur du går till väga för att vi ska ta bort uppgifterna.

Vi värnar om din integritet. Om du har några frågor där svaren inte framgår nedan kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information på tre olika sätt:

Personuppgifter som du uppger och som vi sparar

 • Namn
 • Personnummer
 • e-postadress
 • adress
 • telefonnummer
 • Kontonummer
 • Legitimation i form av e-legitimation
 • Kopior på lönespecifikationer
 • Eventuell kopia på kontobevis, fysisk legitimation och anställningsbevis

Uppgifter som vi hämtar från kreditupplysningen när du ansöker om våra lån.

 • Namn
 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress
 • Inkomst
 • Eventuella skulder registrerade hos kronofogden
 • Betalningsanmärkningar
 • Tidigare kreditförfrågningar

Uppgifter som vi får när du ansöker om våra lån.

 • IP-adress
 • Telefonnummer
 • Platsinformation
 • Vilket operativsystem din dator använder
 • Vilken webläsare din dator använder
 • Cookies*
 • Programcacher*

*Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan försvåras för dig som användare om du inaktiverar cookies.

Så här använder vi personuppgifterna som vi samlar in

Personuppgifter som vi samlar in från våra tjänster används för att genomföra utförliga identitetskontroller, bedrägerikontroller, penningtvättskontroller samt för att bedöma din kreditvärdighet. När du kontaktar oss sparar vi även våra konversationer med dig i syfte att lösa eventuella problem som du har.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, används för att underlätta din ansökan och förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Radera personuppgifter

Du som kund har rätt att få dina personuppgifter raderade i de fall som detta är möjligt. Vi kan radera alla uppgifter förutsatt att det inte strider mot en rättslig förpliktelse. Om du har ett pågående lån är det inte möjligt att få sina personuppgifter raderade.

I samband med att du begär att vi skall radera dina personuppgifter kommer vi att kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Våra kunders rättigheter

Du som kund har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

Våra kunder har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi har sparade.

Våra kunder har rätt att avsäga sig utskick av nyhetsbrev och erbjudanden från oss. Detta sker genom att använda sig av avregistreringslänken som finns på alla våra utskick eller genom direkt kontakt med vår kundtjänst.

Övriga om personuppgifter

Nettofinans som kreditförmedlare delar alla personuppgifter med kreditgivaren, Svea Ekonomi.

Vi följer dataskyddsförordningen och andra rådande regelverk när vi hanterar dina personuppgifter.

Viktigt!

Av juridiska skäl kan vi bli tvungna att dela dina uppgifter med myndigheter, rättsväsende och polis för att tillmötesgå tillämplig lag, efter tvingande begäran.

Kontaktuppgifter

Alla förfrågningar om personuppgifter skall ske till: info@nettofinans.se
Nettofinans Sverige AB (org nr. 556692-7165) är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter.