Låneansökan
LånebeloppÅterbetalningstidGenomsnittskostnad
15000 kr5 år470 kr/mån
Antal barn att försörja:
Typ av anställning:
Boendeform:
Välj bank:
Civilstånd:
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. Jag är medveten om att kreditupplysning kommer att inhämtas och att angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Jag har även tagit del av och godkänner villkoren för Nettofinans.