Identifiering misslyckades

Du måste använda din egen e-legitimation. Försök igen eller välj "Jag har inte e-legitimation".

Identifiering

För att fullfölja din ansökan behöver du identifiera dig.

E-legitimation är det snabbaste och smidigaste sättet att genomföra en identifiering på. Om identifieringen lyckas kommer du inte behöva skicka in några handlingar till oss.

Kontrollera att din e-legitimation är korrekt ansluten till din dator / att du har tillgång till din e-legitimation.

Väljer du att identifiera dig manuellt kommer vår kundtjänst kontakta dig inom 15 minuter (under våra öppettider) och begära att du kompletterar din ansökan.