Identifiering

För att fullfölja din ansökan behöver du identifiera dig.

E-legitimation är det snabbaste och smidigaste sättet att genomföra en identifiering på. Om identifieringen lyckas kommer du inte behöva skicka in några handlingar till oss.

Kontrollera att din e-legitimation är korrekt ansluten till din dator / att du har tillgång till din e-legitimation.

Jag har inget E-leg och avslutar ansökan här.