Låneansökan för
Välj produkt :
Antal barn att försörja:
Välj månadsinkomst före skatt
Typ av anställning:
Boendeform:
Välj din del av boendekostnad
Välj bank:
Välj månadskostnader för andra lån (ej bolån)
Civilstånd:
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. Jag är medveten om att kreditupplysning kommer att inhämtas och att angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Jag har även tagit del av och godkänner villkoren för Nettofinans.